Vaxpropp - Cerumen obturans

Bakgrund

Vaxproppsbildning (Cerumen obturans) är ett av de vanligaste öronproblemen som leder till uppsökande av sjukvård. Vaxpropp är en vanlig orsak till nedsatt hörsel hos barn och vuxna som inte kan meddela sig till omgivningen på ett adekvat sätt, till exempel på grund av utvecklingsstörning eller demens. Hörselgångens yttre del har ett stort antal exokrina körtlar som bildar vax (cerumen). Vaxet bildas när körtelsekretet från hörselgångens yttre tredjedel blandar sig med avstött (exfolierat) skivepitel. En epitelmigration från trumhinnan mot hörselgångsmynningen leder till att vaxet sakta förflyttas mot hörselgångsmynningen. Vaxets funktion är att skydda hörselgångshuden mot fukt och infektion. Vaxets utseende och konsistens kan vara mycket varierande. 

Störningar i balansen mellan vaxproduktion och borttransport leder till retention av vax. Hos små barn orsakar vaxansamling och hårväxt i den smala hörselgången ofta problem att identifiera trumhinnan. Vid rengöringsförsök med till exempel tops riskerar man att föra in vaxet mot trumhinnan och upprepad taktil stimulering av hörselgångshuden kan möjligen stimulera till ökad vaxproduktion. Tops bör således endast användas för att avlägsna vax i hörselgångsmynningen eller utanför denna. 

Symtom

 • Lockkänsla
 • Hörselnedsättning
 • Fyllnadskänsla
 • Klåda
 • Smärta

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
 • Status
  • Inspektion av örat, fullständig öronstatus
  • Sekretion?
 • Utredning
  • Otoskopi eller otomikroskopi - Ses vanligen brunt vax. Färgen kan dock variera från gult, ljusbrunt till mörkbrunt eller nästan svart. Vaxets konsistens kan vara allt från löst klibbigt till hårt och torrt. 
  • Stämgaffelprov samt hörselprov med luft- och benledningsmätning kan behövas för att klargöra orsaken till hörselnedsättning

Differential diagnoser

 • Hörselgångskolesteatom (expanderande, ev bendestruerande skivepitelansamling från hörselgångshuden) kan i sin yttre begränsning se ut som en vaxpropp
 • Främmande kropp
 • Akut sensorineural hörselnedsättning

Behandling

 • Egenbehandling och spolning
  • Om man är förvissad om att patienten har normala trumhinnor och normal hörselgång fungerar egenbehandling med vaxupplösande (mjukgörande) medel (Cerusol, Revaxör, Vaxol) och sköljning med kroppsvarmt vatten oftast väl
  • Spolning av örat - Med klassisk sårspruta och kroppsvarmt vatten får endast ske efter förvissning att något sjukligt eller avvikande tillstånd inte föreligger
 • Manuellt avlägsnande av läkare 
  • Aspiration eller med öronmikrotång under öronmikroskopi - Vid aspiration kan mycket kraftiga ljudnivåer uppkomma. Man bör därför vara observant på patientens reaktion och avbryta rensugningen om patienten upplever ljudnivån som mycket obehaglig

Referenser

 • Marchisio P et al. Cerumen: A fundamental but neglected problem by pediatricians. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 Aug;87:55-60. Länk 
 • Otomikroskopi och vaxborttagning. Kursinnehåll KI. Länk 
 • Mulazimoglu S, Flury R, Kapila S, Linder T. Effects of a sensory branch to the posterior external ear canal: coughing, pain, Ramsay Hunt's syndrome and Hitselberger's sign. J Laryngol Otol. 2017 Apr;131(4):329-333. Länk 

Clinical practice guideline: Cerumen impaction. Otolaryngology-Head and Neck Surgery (2008) 139, 1-21. Länk