Tung- och munsveda - Burning mouth syndrome

Bakgrund

Burning mouth syndrome, BMS (munsveda/tungsveda) definieras som ett kroniskt smärttillstånd eller obehag från den orala slemhinnan som inte har någon identifierbar kausativ lesion och som inte kan förklaras av annat tillstånd eller sjukdom. BMS är i grunden en uteslutningsdiagnos. Prevalensen för BMS ökar med stigande ålder. Postmenopausala kvinnor är predisponerade och syndromet är betydligt mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Orsaken till BMS är oklar men det finns några olika hypoteser:

 • Neuropatiska förändringar på såväl central som perifer nivå har påvisats vid BMS
 • Hormonella förändringar samt störd reglering av dessa kan spela en roll i orsaken till BMS
 • Psykogena faktorer exempelvis depression och stress kan vara bidragande i uppkomsten av BMS

Symtom

 • Munsveda
 • Brännande smärta i munnen, tungan, följt av insidan av underläppen och främre delen av hårda gommen
 • Stickningar i munnen, tungan, följt av insidan av underläppen och främre delen av hårda gommen
 • Bedövningskänsla i munnen, tungan, följt av insidan av underläppen och främre delen av hårda gommen
 • Muntorrhet

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
  • Grunden är som alltid en noggrann och detaljerad anamnes
 • Status
  • Klinisk undersökning av munhålan och vid behov salivmätning
 • Prover
  • Blodstatus (B-EPK, B-EVF, B-Hb, Ery-MCV, Ery-MCH, Ery-MCHC, B-LPK och B-TPK)
  • S-Ferritin, S-Folat (B-9), S-kobalamin (B-12)
  • B-Glukos , Sköldkörtelfunktion (fritt S-T3 och S-T4)
  • Sialometri (stimulerad och ostimulerad salivsekretion)

Differential diagnoser

 • Slemhinneförändringar (oral lichen planus, lingua geografica m fl)
 • Allergi
 • Parafunktion
 • Infektion i munslemhinnan
 • Bristtillstånd (järn, B-vitamin, folsyra)
 • Diabetes
 • Hypotyreos
 •  Hyposalivation
 • Esofagal reflux
 • Läkemedelsbiverkan
 • Sjögrens syndrom (hyposalivation och oral candidos)

Behandling

 • Information – Det saknas effektiv behandling i dagsläget. Många farmakologiska behandlingsalternativ har provats, men det behövs fler randomiserade kliniska studier för att få klarhet i hur effektiva dessa behandlingar verkligen är mot BMS
 • Läkemedel – Dessa kan prövas:
 • Mjukplastskena - Munsvedan leder ofta till ett ökat spänningstillstånd i oral muskulatur och en intensiv uppmärksamhet på symtomen. Framställning av en tunn mjukplastskena, i avsikt att uppnå avslappning, kan hos vissa patienter ge lindring.

Referenser

 • Laurells klinisk kemi i praktisk medicin; 9:e upplagan; ISBN 978-91-44-04787-4
 • Oral and maxillofacial medicine the basis of diagnosis and treatment 3:e upplagan ISBN 978-0-7020-4948-4
 • Burning mouth syndrome; Jaisri R. Thoppay, Scott S. De Rossi; Dent Clin Am 57 (2013) 497-512
 • Burning mouth syndrome: a review and update; Chun-Pin Chiang et.al. J Oral Pathol Med (2013) 649-655