Struplocksinflammation – Epiglottit

Bakgrund

Svullnad och formförändring av struphuvudlocket, som medför kraftiga andningssvårigheter. Orsakas vanligen bakteriell, ofta av Haemophilus Influenzae B. Startar ofta som en övre luftvägsinfektion, snabb utveckling kan ske. Struphuvudlocket svullnar upp och blir stort som ett körsbär. Förloppet utvecklas inom några timmar. Barn har alltid feber och är kraftigt allmänpåverkade, vill sitta upp och framåtlutande, med droppande saliv från öppen mun och kan inte svälja. Ofta uttalad inspiratorisk stridor, flotterande och fladdrande utandningsljud (sekret i larynx).

Akut epiglottit är mycket sällsynt hos barn efter det att den allmänna vaccinationen av spädbarn för bl.a. Hemofilus Influenzae Typ B infördes 1993. Förekommer dock fortfarande hos ovaccinerade barn och vuxna (vanligare).

Symtom

 • Halssmärtor
 • Sväljningssvårigheter
 • Stridor vid såväl in- som utandning
 • Feber
 • Rodnade slemhinnor
 • Svullen struplock

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
  • Feber? Hosta?
 • Status
  • Ljus och spatel och undersök mun och slemhinna
  • Ömmande käkvinkeladeniter
  • Larynxspegling
  • Fiberskopi
 • Prover
  • Feber > 38,5 °C
  • CRP
  • Rutinprover samt odling från epiglottis

Differential diagnoser

 • Pseudokrupp (aldrig svårt att svälja)
 • Laryngiter
 • Faryngiter

Behandling

 • Inläggning och aktiv observation
 • Vid tilltagande problem i form av ökande andningsbesvär och tilltagande trötthet kan intubering bli nödvändig
 • Vid svårigheter med intubation görs koniotomi alternativt trakeotomi
 • Antibiotika, t ex cefotaxim (Claforan) 2 g x 3
 • Hydrokortison: Inj Solu-Cortef

Referenser

 • Borschmann ME et all. One-off streptococcal serologic testing in young children with recurrent tonsillites. AnnOtol Rhinol Laryngol. 2006 May;115(5):357-60
 • Brook I. The role of anaerobic bacteria in tonsillitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Jan; 69(1):9-19