Säsongsbunden allergi

Bakgrund

Allergier har ökat markant under det senaste århundradet, speciellt de senaste årtiondena. Orsaken till denna ökning är oklar. Den vanligaste orsaken till luftvägsallergi i Sverige är pollen från björk, gräs och gråbo. Cirka 15-20 % av unga vuxna brukar anges ha pollenallergi.

Pollenallergi är en så kallad Typ 1-allergi, d v s den är IgE-förmedlad. Specifika IgE har bundit till mastceller och basofila granulocyter. När allergenet binder på minst två IgE-antikroppar aktiveras cellerna och flera substanser såsom histamin, prostaglandiner, tromboxan A2, kininer, katekolaminer, leukotriener frigörs.

Parabjörk är knuten till björkpollenallergi och innebär överkänslighet mot framförallt stenfrukter (t ex äpplen, persikor, plommon, körsbär), men även nötter, råa morötter och potatisskal

Symtom

 • Snuva
 • Klåda  i och bakom näsan
 • Nysattacker
 • Vattnig snuva
 • Progredierande nästäppa
 • Ögonklåda
 • Röda ögon
 • Svullna ögonlock
 • Andnöd
 • Pipande ljud vid andning

Utredning

 • Anamnes (sjukhistoria)
  • Symtom vid lövsprickningstid – misstänk björk
  • Symtom under högsommaren – misstänk gräs
  • Symtom under sensommaren – misstänk gråbo
 • Rinoskopi - Näsundersökning med spegel
 • Ögonmikroskopi - Inspektera ögonen med luppglasögon eller hornhinnemikroskop
 • Evertera ögonlocken för fullständig inspektion
 • Pricktest: - Om pricktest resultatet överensstämmer med anamnes räcker  för allergidiagnostiken.
 • Phadiatop - Om pricktestteknik saknas och man vill utesluta allergisk genes till besvären görs IgE-screening, t ex Phadiatop

Differential diagnoser

 • Perenn allergisk rinit
 • Icke allergisk rinit
 • Medikamentell rinit
 • Hormonell rinit
 • Kolinerg rinit
 • Näspolyper
 • Septumdeviation
 • Malignitet
 • Infektion
 • Keratit
 • Irit

Behandling

 • Peroralt antihistamin
  • Cetirizin (Cetirizine 10 mg, Acura (sugtablett) 10 mg, Vialerg 10 mg, Zyrlex 10 mg)
  •  Ebastin (Ebastin Orifarm 10 och 20 mg, Kestine 10 mg (finns också som frystorkad) och 20 mg)
  • Fexofenadin (Allegra 120 mg, Altifex 120 och 180 mg, Fexofenadin Cipla 180 mg, Nefoxef 180 mg Telfast 120 mg)
  • Loratadin (Clarityn 10 mg, samt som sirap 1 mg/ml)
  • Desloratadin (Aerius 5 mg, munsönderfallande finns för 2,5 och 5 mg, Aerius Oral lösning 0,5 mg/ml, Dasselta 5 mg och Flynise 5 mg)
 • Lokala antihistaminpreparat
  • Levocabastin (Livostin nässpray, suspension 50µg/dos, ögondroppar, suspension 0,5 mg/ml)
  • Azelastin (Lastin nässpray 0,13 mg/dos, ögondroppar, suspension 0,5 mg/ml)
  • Emedastin (Emadine ögondroppar, lösning 0,5 mg/ml (finns i endosbehållare))
  • Ketotifenvätefumarat (Zaditen ögondroppar, lösning 0,25 mg/ml (finns som endosbehållare))
 • Natriumkromoglikat
  •  Allgil, ögondroppar, lösning 20 mg/ml
  • Crominet, ögondroppar, lösning 20 mg/ml
  • Lomudal Nasal, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
  • Lomudal ögondroppar, lösning 20 mg/ml och 40 mg/ml (det sistnämnda i endosbehållare)
 • Nedokromil
  • Tilavist ögondroppar, lösning 20 mg/ml
 • Lokala steroider
  • Beklometason (Becotide Nasal, nässpray, suspension 50µg/dos)
  • Budesonid (Desonix, nässpray, suspension 32 µg/dos och 64 µg/dos.
  • Rhinocort Aqua, nässpray, suspension 32 µg/dos och 64 µg/dos.
  • Rhinocort Turbuhaler, näspulver 100 µg/dos)
  • Flutikason (Flutide Nasal, näsdroppar, suspension 1 mg/ml, nässpray, suspension 50 µg/dos)
  • Mometason (Nasonex och Mommox nässpray, suspension 50 µg/dos)
 • Kombinationspreparat
  • Flutikason/Azelastin (Dymista nässpray, suspension 125 µg + 50 µg/sprayning)
 • Perorala steroider
  • Betametason (Betapred, tablett 0,5 mg)
  • Prednisolon (Tablett 2,5, 5 och 10 mg)
 • Depotsteroider
  • Metylprednisolon (Depo-Medrol, injektionsvätska, suspension 40 mg/ml (finns även som förfylld spruta)
  • Triamcinolon (Kenacort-T, injektionsvätska, suspension 40 mg/ml)
 • ASIT - Allergenspecifik immunterapi (På specialistmottagning)
  • Exempel på allergen lämpade för ASIT är getinggift, bigift, pollen av gräs och lövträd samt kvalster. Immunterapi används ej vid allergi mot födoämnen.

Referenser

 • International Consensus Report on the Diagnosis and Management of Rhinitis. Allergy: Suppl; 19, 49, 199. 
 • Bielory L. Frohman L.P. Allergy and immunologic disorders of the eye.The Journal of Allergy and Clinical Immunology 1992; 89: 1-17
 • Astma & Allergi. Handbok vid graviditet och amning. Redaktionskommité: Leif Bjermer, Lars Gottberg, Sonja Werner Utgivare: Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2009 
 • Allergenspecifik immunterapi. Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor. Sammanställda på uppdrag av Svenska Föreningen för Allergologi 2009 
 • WHO Position Paper. Allergen immunotherapy therapeutic vaccines for allergic diseases. Allergy 1998¸53, suppl. 44. 
 • Eriksson N.E. Hedlin G (red.) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård.Studentlitteratur. Lund. 1999. 
 • Hedlin G, Arvidsson M. Vaccination mot allergier ger god symtomlindring. Läkartidningen nr 26-27 2008 Volym 105:1938-1941. 
 • Hedlin G, Larsson K (red.) Allergi och astma. Lund: Studentlitteratur, 2009.