Om EgenDiagnos

Vi är en grupp bestående av läkare och IT-experter som tillsammans har tillämpat det senaste AI (artificiell intelligens) tekniken och startat detta projekt för att med hjälp av IT-teknik hjälpa DIG med dina symtom. Resultatet blev EgenDiagnos.se och resan har bara börjat. Från en början har vi samlat många vanliga diagnoser för att kontinuerlig allt eftersom sidan växer fylla på med nya diagnoser.

Här söker du på dina symtom och besvär och får då en hänvisning till vilken diagnos som kan bäst motsvara dina symtom. Därefter kan Du gå vidare och läsa om sjukdomen. Det är viktigt att veta att EgenDiagnos tillhandahåller endast rådgivning. Det är avsett för informationsändamål och ersättare inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Aldrig ignorera professionell medicinsk rådgivning när du söker behandling på grund av något du har läst på EgenDiagnos.se. Om du tror att du kan ha en medicinsk nödsituation, ring omedelbart 112.

 

Vänligen kontakta oss och berätta vad du tycker och berätta hur vi kan vara mer användbara.