Laktosintolerans

Bakgrund

Laktosintolerans innebär oförmåga att tåla mjölksocker i kosten och detta beror på en sänkt nivå av enzymet laktas i tunntarmsslemhinnan. Förekomsten av laktosintolerans varierar mellan olika befolkningsgrupper där det är omkring 5 % hos personer med förfäder i Sverige medan den når 15 % i Finland och 70 % i Sydeuropa. I delar av Afrika och Asien uppgår prevalensen till 90 %.

Globalt sett är laktasbrist mer normalt än kvarstående hög laktasnivå i vuxen ålder. Laktosintolerans uppstår vid en halverad nivå av enzymet laktas i tunntarmsslemhinnan där resultatet blir malabsorption av mjölksockret som hamnar i grovtarmen där det bryts ned av bakteriefloran. Besvären uppträder inom 24 timmar efter intag av 3 dl mjölk, men känsligheten uppvisar stora individuella variationer i intensiteten. 

Symtom

 • Gasbildning
 • Uppspändhet i buken
 • Buller och körningar
 • Diarré
 • Buksmärta

Utredning

 • Laktosprovokation - Intag av 3 dl mjölk som utlöser buksymtomen inom 24 timmar talar för laktosintolerans särskilt om patienten själv noterat att laktosreduktion ger lindring. Uteblivna buksymtom efter 3 dl mjölk utesluter som regel laktosintolerans
 • Genotypning för adult hypolaktasi (PCR) - Inget diagnostiskt test utan kompletterande pålitligt hemmatest som saluförs på flertalet apotek. Målgruppen är vuxna med nordeuropeiskt ursprung

Differential diagnoser

 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Celiaki
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)

Behandling

 • Egen vård
  • Behandlingen bör ses som egenvård i form av laktosfria livsmedel
  • Laktasinnehållande preparat kan köpas och tas vid behov i samband med måltid
 • Läkemedel - Tillägg av kalcium och vitamin D ska ske för att undvika osteopeni
 • Dietist - En utvidgad behandling med full laktoselimination förutsätter kontakt med dietist

Referenser

 • Yanyong Deng, Benjamin Misselwitz, Ning Dai and Mark Fox. Lactose intolerance in adults: Biological mechanism and dietary management. Nutrients 2015, 7, 8020-8035. Länk
 • Suarez FL, Saviano DA, Levitt MD, A comparison of symptoms after the consumption of milk or lactose hydrolyzed milk by people with self-reported lactose intolerance. N Eng J Med 1995;333:1. Länk
 • Di Stefano M, Veneto G, Malservisi S et al. Gastroenterology 2002;122:193-9. Länk