Krupp

Bakgrund

Krupp är en virusinfektion i struphuvud och särskilt vanlig på hösten och vintern samt drabbar främst barn i åldrarna 3 mån - 3 år. Som föräldrar blir det lätt förvirrande av beteckningarna "pseudokrupp" och "falsk krupp" som är föråldrade namn på krupp. "Äkta krupp" var namnet på difteribakteriens fruktade laryngit. På engelska säger man "croup" (ev. "viral croup") respektive "diphteric croup". Vi ansluter oss till internationella språkbruket och säger krupp (viruskrupp) respektive difterisk krupp. År 2011 dog en tonårig pojke av krupp. Åren 1998-2013 dog inget annat barn i Sverige av krupp enligt Dödsorsaksregistret. Däremot dog 0-4 personer/år i vardera epiglottit och laryngotrakeit, de flesta medelålders eller äldre.

Orsak till uppkomsten av krupp är luftvägsvirus som oftast är parainfluensavirus, infekterar näsa och nasofarynx och förorsakar snuva. Viruset sprids sedan bakåt och nedåt så att slemhinnorna i larynx och trakea svullnar. Ödemet i stämbanden och det subglottiska rummet ger stridor, heshet och skällhosta.

Symtom

 • Snuva
 • Halsont
 • Hosta
 • Feber i några dagar
 • Heshet
 • Andnöd
 • Skällhosta

Utredning

Pulsoximeter bör användas för att övervaka svåra fall.

Provtagning är kontraindicerad då det ofta gör barnet upprört varvid andningsbesvären ökar.

Differential diagnoser

 • Främmade kropp
 • Bakteriell inflammation i luftstrupen
 • Retrofaryngeal abscess: En bakteriell infektion i svalgets bakvägg. Sällsynt, men allvarlig.
 • Epiglottit

Behandling

 • Dexametason p.o. i dosen 0.15 mg/kg är den steroid som är bäst dokumenterad och har en snabb effekt (inom en halvtimme, Dobrovoljac 2012). Dosen kan upprepas efter 12-24 timmar.
 • Alternativ till dexametason är budesonid (Pulmicort) 2 mg (2 x 2 ml av inhalationsvätska 0,5 mg/ml) för inhalation. Effekt efter 2-24 timmar ).
 • Adrenalin (epinefrin) nebuliserat och inhalerat. Använd "Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml" för inhalation. Ge 1-2 mg (= 1-2 ml som spädes med NaCl 9 mg/ml till slutvolymen 2 ml). Maximal effekt efter ca 30 minuter. Dosen kan upprepas efter 30 minuter.
 • Syrgas
 • Betametason (Betapred) tabletter (0,5 mg) p.o. (lösta i dryck) har varit den mest anända steroiden mot krupp i Sverige. Dosen i Läkemedelsboken: 0,5 mg/kg (1 tablett/kg) upp till max-dosen 5 mg (10 tabletter).  

Referenser

Bjornson C et al. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database of Systematic Reviews October 2013 

Johnson DW. Croup. I: Clinical Evidence. Web publication 2014, based on 2013 search. (Clinical Evidence ingår i Eira och är därmed tillgänglig från alla landstingsdatorer.) 

Russell K et al. Glucocorticoids for Croup. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. 

Kliniska prövningar och riktlinjer 

Axelsson I, Högberg C, Kjellberg M. (Pseudo)krupp, luftanfuktning och steroidval. Läkartidningen 2001; 98(12):1432. 

Cetinkaya F, Tüfekçi BS, Kutluk G. A comparison of nebulized budesonide, and intramuscular, and oral dexamethasone for treatment of croup. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Apr;68(4):453-6. 

Cherry JD. State of the Evidence for Standard-of-Care Treatments for Croup: Are We Where We Need to Be? Pediatr Infect Dis J 2005;24:S198-S202. 

Dobrovoljac M, Geelhoed GC. How fast does oral dexamethasone work in mild to moderately severe croup? A randomized double-blinded clinical trial. Emerg Med Australas. 2012 Feb;24(1):79-85. 

Hedin K, Axelsson I. Luftvägsinfektioner hos barn och vuxna. I: Läkemedelsboken 2016. Uppsala: Läkemedelsverket, planerad utgåva 2016. 

Macdonald WB, Geelhoed GC. Management of childhood croup. Thorax. 1997;52(9):757-9. 

Roorda RJ, Walhof CM. Effects of inhaled fluticasone proprionate administered with 
metered dose inhaler and spacer in mild to moderate croup: a negative preliminary 
report. Pediatr Pulmonol 1998;25:114-7. 

Wersäll J, Söderman LH, Kuylenstierna R. Kortikosteroider effektiva vid behandling av pseudokrupp. Metaanalys bekräftar svensk behandlingstradition. Läkartidningen 2000;97(44):4950-1. 

Axelsson I, Nasta F. Nygamla mediciner mot krupp och krampanfall hos barn. Läkartidningen. 2013;110:CIC4Länk.