Impotens - Erektil dysfunktion

Sjukdomskategori: 

Bakgrund

Impotens/erektil dysfunktion, dvs oförmåga att upprätthålla erektion för tillfredställande sexuell aktivitet, drabbar många män någon gång under livet. Epidemiologiska data tyder på att 5 – 20 % av alla män uppvisar måttlig till grav erektil dysfunktion. Symtomen påverkar ofta livskvaliteten samt den fysiska och psykosociala hälsan negativt – både för patienten och dennes familj. Riskfaktorerna är ofta de samma som för hjärtkärlsjukdom: inaktivitet, obesitas, rökning, hyperkolesterolemi och metabola syndromet. Andra riskfaktorer är strålbehandling mot prostatan eller genomgången prostatektomi. Erektil dysfunktion kan vara ett tidigt tecken på generell vaskulär insufficiens.

Vissa läkemedel (hjärt-kärl) kan också orsaka impotens. De flesta patienter är dock observanta och registrerar själva om erektionssvikt uppträder i anslutning till insättande av medicin. Antidepressiva samt neuroleptika kan ge erektions- samt ejakulationsstörningar.

Tre av fyra män med misstänkt somatisk impotens har någon typ av kärlsjukdom. Vanligast är arterioskleros med nedsatt blodflöde till penis. Många av dessa patienter är diabetiker eller rökare.

Symtom

 • Läckage
 • Ryggskada
 • Stress
 • Minskad libido

Utredning

 • Läkemedel
 • Alkohol och rökning
 • Sexualanamnes
 • Morgonerektioner. En potent man har varje natt 2-5 erektioner under REM-sömnen
 • Relation till partner
 • B-glukos
 • S-testosteron
 • Hjärtutredning

Differential diagnoser

 • Läkemedels orsakad
 • Ryggmärgsskada

Behandling

 • Vid hormonell insufficiens ges injektion (Nebido) var 3:e månad, testosteron i gelform vilket appliceras en gång dagligen (Testogel, Tostrex eller Testim) eller som tablett (undestor testokaps) morgon och kväll. Testosteronvärdena följs inför eventuell dosjustering. Dessa patienter bör remitteras till androlog eller urolog.
 • Med peroral behandling som är första handsalternativet ges Sildenafil (Viagra) som hämmar fosfodiesteras V och förstärker därför erektionen. Tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra) har liknande verkningsmekanism som sildenafil, men de skiljer sig något åt vad gäller farmakodynamik. Stora studier har visat att upp emot 80% av patienter med impotens svarar bra på läkemedel som hämmar fosfodiestras V (PDE5-I).
 • Transuretral injektion är för patiner som inte svarar på peroral behandling och kan behandlas med transuretral injektion av prostaglandin, (Bondil 125 -1 000 mikrogram). Vanligtvis behövs höga doser (500-1000 mikrogram). Om utebliven effekt kan man kombinera Bondil med PDE5-I. Ett band runt penisroten (pubisring) kan öka effekten. 30 – 40 % anger smärta från urinröret. Studier har visat att ca 70 % får tillräcklig effekt av Bondil. Vid utebliven effekt får man dock tillgripa intracorporeala injektioner för tillräcklig effekt.
 •  Intracorporeal injektionsbehandling: Patienten eller partnern injicerar läkemedlet i penis corpus cavernosum. Första gången bör detta ske under överinseende av läkare. Patienter med neurogent orsakade besvär svarar ofta bra på en liten dos (Caverject 2,5-10 mikrogram), medan större doser krävs för patienter med vaskulär eller annan organisk orsak (Caverject 10-40 mikrogram).
 • Kirurgisk behandling : Penisimplantat (proteser) samt kirurgisk kärlrekonstruktion utförs på en del selekterade patienter.

Referenser

www.lakemedelsverket.se

Montague DK, Jarow JP, Broderick GA, Dmochowski RR, Heaton JP, Lue TF, Milbank AJ, Nehra A, Sharlip ID (July 2005). "Chapter 1: The management of erectile dysfunction: an AUA update". J. Urol. 174 (1): 230–39. doi:10.1097/01.ju.0000164463.19239.19PMID 15947645.

Delgado PL, Brannan SK, Mallinckrodt CH, Tran PV, McNamara RK, Wang F, Watkin JG, Detke MJ (2005). "Sexual functioning assessed in 4 double-blind placebo- and paroxetine-controlled trials of duloxetine for major depressive disorder". The Journal of Clinical Psychiatry. 66 (6): 686–92. doi:10.4088/JCP.v66n0603PMID 15960560.

"Neurogenic Sexual Dysfunction in Men and Women" (PDF). Neurologic Bladder, Bowel and Sexual Dysfunction. Retrieved 2015-08-10.[permanent dead link]

"Male Sexual Dysfunction Epidemiology". Erectile dysfunction. Armenian Health Network, Health.am. 2006. Retrieved 2007-10-07.

Tom F. Lue, MD (2006). "Causes of Erectile Dysfunction". Erectile dysfunction. Armenian Health Network, Health.am. Retrieved 2007-10-07.

"Erectile Dysfunction Causes". Erectile Dysfunction. Healthcommunities.com. 1998. Retrieved 2007-10-07.

"Erectile Dysfunction". Retrieved 2010-07-01.

Peate I (2005). "The effects of smoking on the reproductive health of men". Br J Nurs. 14(7): 362–66. doi:10.12968/bjon.2005.14.7.17939PMID 15924009.

Korenman SG (2004). "Epidemiology of erectile dysfunction". Endocrine. 23 (2–3): 87–91. doi:10.1385/ENDO:23:2-3:087PMID 15146084.

Kendirci M, Nowfar S, Hellstrom WJ (2005). "The impact of vascular risk factors on erectile function". Drugs Today (Barc). 41 (1): 65–74. doi:10.1358/dot.2005.41.1.875779PMID 15753970.

Zieren J, Menenakos C, Paul M, Müller JM (2005). "Sexual function before and after mesh repair of inguinal hernia". Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 12 (1): 35–38. doi:10.1111/j.1442-2042.2004.00983.xPMID 15661052.

Sommer F, Goldstein I, Korda JB (July 2010). "Bicycle riding and erectile dysfunction: a review". The journal of sexual medicine. 7 (7): 2346–58. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01664.xPMID 20102446.

Huang V, Munarriz R, Goldstein I (September 2005). "Bicycle riding and erectile dysfunction: an increase in interest (and concern)". The journal of sexual medicine. 2 (5): 596–604. doi:10.1111/j.1743-6109.2005.00099.xPMID 16422816.