Heshet - Dysfoni

Bakgrund

Förändring och störning av personliga röstklangen. Ökat eller minskat luftläckage mellan stämbanden. Orsaker till detta kan vara endokrina sjukdomar såsom hypotyreos.

Funktionella avvikelser som Fonasteni, habituell dysfoni, psykogen afoni, målbrottsstörningar. Inflammatoriska tillstånd har även det påverkan på rösten såsom Akut laryngit (virus vanligast), kronisk laryngit (p.g.a. rökning, reflux – ”spill over”). Akut laryngotrakeobronkit.

Det finns läkemedel som inhalationssteroid där heshet kan vara en biverkan av detta. Strukturella förändringar som Polyper, stämbandsknottror, åldrande slemhinna, kontaktgranulom, tumörer, Reinckeödem (rökare), intrathorakal struma, cystor, myxödem orskar heshet.

Symtom

 • Heshet
 • Röststörning
 • Smärta/tryck över stämbandet
 • Rodnad över stämbandet

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
  • Feber? Hosta? Rökning? Refluxsymtom?
  • Tecken på hypotyreos?
 • Status
  • Ljus och spatel och undersök mun och slemhinna
  • Ömmande käkvinkeladeniter
 • Prover
  • Feber
  • CRP
  • Blodstatus samt infektionsprover
 • Utredning
  • Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen skall alltid stämbanden inspekteras, remiss ÖNH ev. laryngoskopi. Vid pares – ÖNH-remiss-man tar ställning till vidare utredning – malignitet
  • Plötslig heshet hos vuxen utan ÖLI-symtom kräver snar utredning. 
  • Barn i 6–7-årsåldern kan vara viljestarka och högljudda. Kan utveckla stämbandsknottror, som följd av högljuddhet och skrikande. Spontan läkning. Ev. remiss till logoped.

Behandling

 • Vid akut laryngit (Inflammation i struphuvud)
  • Röstvila! Ingen antibiotika. Inte viska. Inte harkla. Svälj saliven
  • Undvik torrsväljning. Svälj torr föda med liten mängd vatten. Rökförbud
 •  Vid misstanke om sekundärinfektion - Antibiotikaterapi, PcV. Rökare ges amoxicillin eller tetracyklin (tar även Moraxella catharralis)
 • Heshet p.g.a. åldrande slemhinna i stämbanden hanteras genom vätskeintag samt uppvärmning före röstansträngning
 • Läkemedel
  • Avsvällande - Xylometazolin: Nässpray Otrivin
  • Hosthämmande - T Nipaxon
  • Steroider - Betametason: T Betapred.

Referenser

 • Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Collaboration 2010. Published by JohnWiley & Sons, Ltd
 • Chonmaitree T, Revai K, Grady JJ et al.Viral upper respiratory tract infection and otitis media complication in young children. Clin Infect Dis. 2008 March 15; 46(6): 815-823.