Hörselgångsinflammation – Extern otit

Bakgrund

Klåda i örat, sekretion, smärta och lockkänsla är symtom som kan bero på olika typer av inflammationstillstånd i hörselgångshuden. Tillstånden kan sammanfattas under begreppet extern otit, i motsats till sjukdomstillstånd som engagerar mellanörat. Beroende på orsak kan man grovt dela in extern otit i eksematös, infektiös och cirkumskript.  

Eksematös extern otit kan orsakas av lokal hudreaktion, men även hudsjukdomar av systemisk karaktär kan ligga bakom. Klåda i hörselgångsmynningen med endast diskret fynd av torr och fjällande hud är vanligt. Eksematös extern otit kan orsakas av överdriven rengöring av hörselgångshuden varvid öronvax (cerumen) avlägsnas. Vaxet utgör en viktig barriär mot fukt och infektion

Infektiös extern otit beror på en cellulit engagerande hud och underhud med akut inflammation och varierande grad av ödem. Tillståndet är oftast bakteriellt, men även externa otiter orsakade av svamp (otomykos) förekommer. Tillståndet är vanligt efter frekventa bad i bassäng eller havsbad i varma trakter och benämnes därför ofta ”swimmers ear”. De vanligaste bakteriefynden är Pseudomonas aeruginosa (20-60 %) och Staphylococcus aureus (10-70 %), ofta förekommande i blandflora. 

Cirkumskript extern otit eller hörselgångsfurunkel innebär en infektion i en eller flera talg- eller hårsäckskörtlar i hörselgångens yttre tredjedel.

Symtom

 • Klåda
 • Sekretion och smärta
 • Blodig sekretion
 • Serös eller purulent flytning
 • Svullnad
 • Ömhet
 • Hörselnedsättning
 • Smärt vid tuggrörelse
 • Svullna ömma lymfkörtlar
 • Hudfjällning
 • Rodnad i hörselgången

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
  • Feber? Hosta?
 • Status
  • Inspektion av örat, fullständig öronstatus
  • Sekretion?
  • Stämgaffelprov samt hörselprov med luft- och benledningsmätning kan behövas för att klargöra orsaken till hörselnedsättning
  • Ömmande käkvinkeladeniter
 • Prover
  • Feber > 38,5 °C
  • CRP
  • Testa för allergi - Kontaktallergi kan föreligga mot nickel, krom, ingredienser i schampo, salvor och hårspray
  •  Odling avseende bakterier och vid behov också svamp tas
 • Utredning
  • Kontakt med Dermatolog?
  • Datortomografi för att visualisera benstrukturerna i hörselgång och mellanöra görs vid misstanke om malign extern otit, kolesteatom eller bendestruerande malignitet

Differential diagnoser

 • Vaxpropp med sekundär hudinfektion
 • Malign extern otit (bendestruerande infektionsspridning i temporalbenet)
 • Hörselgångscancer
 • Zoster oticus ( Herpes Zoster infektion med öronengagemang )
 • Hörselgångsinflammation vid exostoser (benutväxter) kan misstolkas som uttalad svullnad av hörselgångshuden

Behandling

 • Eksematös extern otit 
  • Undvik att exponera hörselgången för schampo, vatten etc.
  • Beroende på eksemets svårighetsgrad användes grupp II-steroid som hydrokortison (Locoid) lösning 0,1 % eller grupp III-steroid som betametason (Diproderm) lösning 0,05 %. Om eksemet endast engagerar den yttre delen av hörselgången kan lösningen appliceras med en tops så att lösningen inte onödigtvis når trumhinnan
 • Infektiös extern otit 
  • Atraumatisk mekanisk rengöring med sug under observation i mikroskop
  • Saknas förutsättning för detta kan försiktig rengöring med bomullspinnar eller sköljning med kroppsvarm koksaltlösning eller Alsollösning utföras
  • Burow’s lösning består av aluminiumacetat/acetotartrat och ättiksyra. Lösningen finns som receptfri öronspray Otinova
  • Vid misstänkt eller säkerställd Pseudomonas aeruginosa-infektion kan ciprofloxacin lösning 3 mg/ml (Ciloxan örondroppar) användas när annan lokalbehandling (rensugningar, alsolsprit-tamponad, TcPB-droppar) ej snabbt ger resultat
  • Vid svampinfektion (otomykos) är rensugning viktigt och lokalbehandling med flumetason-kliokinol (Locacorten-Vioform örondroppar) oftast verksamt
 • Cirkumskript extern otit (hörselgångsfurunkel) 
 • Tamponad indränkt med Alsolsprit 1 % + 10 % liksom vid infektiös extern otit. Liten incision kan övervägas vid ytligt liggande abscess. Vid svårare infektionstecken, feber och sjukdomskänsla kan inläggning för i.v. antibiotikabehandling övervägas

Referenser

 • Acute Otitis Externa: An Update. Schaefer,P and Baugh,RF. American Family Physician. 2012, Vol. 86, Number 11 .Free article. (PDF
 • Interventions for acute otitis externa. Kaushik V, Malik T, Saeed SR. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD004740

Otomycosis: Diagnosis and treatment. Vennewald I & Klemm E. Clinics in Dermatology (2010) 28, 202-211.