Glutenintolerans - Celiaki

Bakgrund

Celiaki innebär livslång intolerans mot gluten i den dagliga kosten.Den har en prevalens kring 1 % i t ex Europa och USA. Celiaki har ökat hos svenska ungdomar till 3 %. Prevalensen är den samma hos äldre. Celiaki är ännu vanligare (10 %) bland nära släktingar och kan debutera i späd ålder men kan vara latent och bryta ut när som helst i livet. Celiaki visar sig som en skada i tunntarmens slemhinna eller som kliande hudblåsor (dermatitis herpetiformis, DH). Celiaki är en autoimmun reaktion riktad mot enzymet transglutaminas (tTG). Den utlöses av gluten i vete och motsvarande prolaminer i råg och korn och drabbar personer med genetiska förutsättningar. Resultatet är en inflammerad tunntarmsslemhinna, vanligen utan synliga villi.

Symtom

 • Trötthet
 • Illamående
 • Buksmärta och rapning (Dyspepsi)
 • Diarré
 • Blodbrist (Anemi)
 • Barnlöshet (Infertilitet)
 • Benskörhet (Osteoporos)
 • Klåda
 • Viktnedgång
 • Tillväxthämning
 • Oklara buksmärtor

Utredning

 • Anamnes (sjukhistoria)
 • Blodprover
  • IgA-transglutaminas(tTG)-antikroppar i serum tillsammans med IgA i serum
  • Blodstatus
  • S-ferritin
  • P-homocystein
 • Tunntarmsbiopsi - Diagnosen baseras på biopsier från bulben och duodenum descendens. En patient med HLA-DQ2 och HLA-DQ8 och som uppvisar 10-gånger förhöjd nivå av IgA-tTG-antikroppar i serum och har med stor sannolikhet celiaki.

Differential diagnoser

 • Funktionell tarmrubbning (IBS)
 • Laktosintolerans
 • Pancreasinsufficiens
 • Mikrokopisk kolit

Behandling

 • Glutenfri kost - Celiaki behandlas med en glutenfri kost livet ut efter kontakt med dietist.

Referenser

 • www.svenskgastroenterologi.se 
 • Tortora R et al., Metabolic syndrome in patients with coeliac disease on 
  a gluten-free diet. Aliment Pharmacol Ther 2015; 41: 352–359. Myléus A, Ivarsson A, Webb C et al Celiac disease revealed in 3% of Swedish 12-year-olds born during the epidemic. J Ped Gastroent Nutr 2009,49.170-176. Länk 
 • Livsmedelsverket www.slv.se 
 • A, Sapone A et al. BMC Medicine 2012, 10:13. 
 • Vilppula A et al. Increasing prevalence and high incidence of coeliac coeliac disease in elderly. BMC Gastroenterology 2009,9:49. Länk 
 • Hallert C, Svensson M, Tholstrup J, Hultberg B. B vitamins improve health in patients with coeliac disease living on a gluten-free diet. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:811-16. Länk