Erythema multiforme

Bakgrund

Erytema multiforme är en sjukdom som yttrar sig med rundade kokardliknande utslag, ofta med en central blåsa. Det finns lindriga men även svårare varianter av sjukdomen, som kan drabba alla åldrar, även barn. Orsakas av läkemedel eller infektion (t ex herpes simplex infektion), men ofta förblir orsaken okänd. Vanliga utlösande läkemedel är sulfapreparat, fenytoin, barbiturater, allopurinol
Sjukdomen är att betrakta som en slags allergisk reaktion även om orsaken förblir okänd i ungefär hälften av alla fall. Ibland kan sjukdomen framkallas av något infektionstillstånd, en bakterie- eller virusinfektion, eller av ett läkemedel, eller en kombination av bådadera. Vissa infektioner som herpesinfektioner, t ex återkommande munsår, utlöser ibland förändringarna. I sådana fall har sjukdomen tendens att återkomma vid nästa herpesutbrott.

Det finns en mild form med ingen eller obetydlig påverkan på slemhinnor, och utan blåsor eller andra allmänsymtom. Utslagen utvecklas över några dar och kan sitta kvar i upp till 2-3 veckor. Minor, den milda formen, är den som ofta framkallas av återkommande herpesutslag, och uppträder då några dagar efter herpesutbrottet.

Major, den svårare varianten, är mer akut och förenad med ett påverkat allmäntillstånd, febrighet, kraftigare slemhinneförändringar, svårare och mer utbredda utslag med blåsor. Läppar, mun- och ögonslemhinna men också slemhinnor i underlivet kan drabbas.

Symtom

 • Symmetrisk utslag
 • Utslag oftast på händer, armar och ben
 • Blåsor (bullös erytema multiforme)
 • Central i rodnaden ses ett mörkrött område
 • Centrala mörka rodnade är omgiven av ljusare område
 • Det ljusare området avslutas med ett röd ringzon som är skarpt avgränsad mot normal hud
 • Blödande läppar
 • Erosioner i munslemhinnan
 • Feber

Utredning

 • Anamnes (sjukhistoria)
 • Klinisk bild
 • Hudbiopsi med PAD

Differential diagnoser

 • Pemfigoid

Behandling

 • Utlösande läkemedel byts ut
 • Prednisolon – Inled med 30 mg på morgonen (en dos) minska och avsluta därefter enligt schemat 30-20-15-10-5 mg. Sänk dosen var tredje dag
 • Grupp III-steroid -  fetkräm mometason (Elocon), om klåda kan lokal grupp användas på försök alternativt zinkliniment, som är avkylande
 • Valaciklovir - Vid herpes simplex ges valaciklovir (T Valtrex 500 mg x 2 i 5 dagar) eller aciklovir(T Aciclovir 200 mg x 5 i 5 - 10 dagar). För antiviral lokalbehandling används kräm Zovirax, kräm Vectavir eller kräm Anti

Referenser

 • Roupe R, Roupe G Toxisk epidermal nekrolys (Mb Lyell) – Snabb utläkning med TNF-alpha hämmare. Dermatologi o Venereologi 2016;8;6-8