Borrelia lymfocytom

Bakgrund

Borrelia burgdorferi är en bakterie som sprids av fästingar. Fästingar finns i stor mängd i södra och mellersta Sverige, men är ovanligare norr om Dalälven. Borreliainfektioner uppträder huvudsakligen mellan maj och december. Efter ett fästingbett kan lokala infektioner i huden uppträda, vanligen erytema migrans. Andra mer sällsynta hudmanifestationer är akrodermatit och lymfocytom. Bakterien kan spridas till nervsystemet även utan föregående klinisk hudinfektion och orsaka neuroborrelios.

Vid hudrodnad efter fästingbett som överstiger 5 cm i diameter rekommenderas antibiotikabehandling. Vid vanliga fästingbett informeras patienten att återkomma om hudrodnad ökar i storlek eller om neurologiska symtom tillstöter. Antibiotika rekommenderas ej rutinmässigt vid vanliga okomplicerade fästingbett. Genomgången infektion ger inte upphov till naturlig immunitet. Vid borrelia lymfocytom har man en lokaliserad hudborrelios i tidigt skede där det sker en proliferation av lymfoida celler. Detta sker ganska snart efter fästingbett, ev. föregående av erytema migrans.

Symtom

 • Hudrodnad (Erytemet) är blåröd
 • Svullnad
 • Ofast på örsnibb, bröstvårta eller skrotum
 • Hudrodnad i 1-4 veckor efter fästingbett
 • Vätskande sårbildning (hudulceration)
 • Klåda
 • Minskad känslighet i området
 • Feber

Utredning

 • Anamnes (sjukhistoria)
 • Kliniska bilden
 • Borreliaserologi + biopsi

Differential diagnoser

 • Malignitet
 • Kutana lymfom

Behandling

Referenser

 • Fästingburen Borrelia-infektion, Hagberg L. Läkartidningen volym 92, nr 8 sid 729-731, 1995
 • Karlsson et al, Comparison of intravenous penicillin G and oral doxycycline for treatment of Lyme neuroborreliosis. Neurology 43: 169-175, 1993
 • Dotevall L, Hagberg L. Successful oral doxycycline treatment of Lyme disease-associatied facial palsy and meningitis. Clin Infect Dis. 28:569-574, 1999
 • Todd et al, No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain spotted fever. J Pediatr 2015;166:1246-51