Balansnervsinflammation - Vestibularisneuronit

Bakgrund

Hjärnan tar ständigt emot stora mängder balansimpulser från de två balansorganen, ett i varje öra. Om impulserna från det ena balansorganet plötsligt inte når hjärnan längre uppstår en påtaglig skevhet för inkommande balanssignaler. Denna plötsliga förändring skapar signalkaos, karusellyrsel, kräkningar och svårigheter att gå. Tillståndet kräver ofta sjukhusvård men återkommer sällan mer än en gång under en livstid. Denna sjukdomen tros vara orsakad av ett virus som angriper n. vestibularis. Infektionsteorin har under senare år ifrågasatts och det talas alltmer om vestibulärt avbrott. 

Vestibularisneurit förekommer oftare under vår och höst och flera studier har pekat ut förkylnings- och herpesvirus som troliga orsaker. Ibland föregås insjuknandet av en förkylning eller annan virusinfektion

Symtom

 • Kraftig rotatorisk yrsel (karusellyrsel)
 • Ingen hörselnedsättning
 • Kraftig illamående
 • Kräkningar
 • Spontannystagmus
 • Svårigheter att gå och stå utan stöd
 • Svårigheter att fokusera synskärpan

Utredning

 • Anamnes (Sjukhistoria)
  • Symtom duration? Symtomdebut? Trauma?
  • Intag av läkemedel? Allergier?
  • Feber? Hosta?
 • Status
  • Inspektion av örat, fullständig öronstatus
  • Sekretion?
  • Ömmande käkvinkeladeniter
  • Head Impulse Test, bygger på vestibulo-okulära reflexen. Under huvudrörelse rör sig ögonen åt motsatt håll och det föremål vi ser på förblir skarpt i fokus
  • Skew deviation test, den undersökte fixerar blicken vid undersökarens näsa samtidigt som undersökaren täcker över ett öga med sin hand. Därefter avlägsnar undersökaren handen och granskar om ögat gör en vertikal inställningsrörelse vilket talar för hjärnstamspatologi
 • Prover
  • Feber > 38,5 °C
  • CRP
  • Orienterande infektionsprover, el-status, borreliaserologi
 • Utredning
  • Elektronystagmografi (ENG) eller videonystagmografi (VNG)

Differential diagnoser

 • Benign lägesyrsel
 • Laesio auris interna (akut inneörelesion)
 • Mb Menière
 • Stroke, fr a cerebellär blödning eller hjärnstamsinfarkt
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom)

Behandling

 • Akut behandling - I det akuta läget ofta inläggning och i.v. nutrition
 • Läkemedel
 • Sjukgymnast - Tidig mobilisering och balansträning på egen hand eller med hjälp av sjukgymnast.  Den akuta yrseln klingar gradvis av. Patienten kan dock ha yrselbesvär under lång tid, upptill 1,5 år eller mer efter insjuknandet. Det finns en kronisk form av sjukdomen vid vilken patienten kan få flera recidiv av yrseln. 

Referenser

 • Nadol JB Jr. Vestibular neuritis. Otolaryngol Head Neck Surg. 1995 Jan;112(1):162-72. 
 • Strupp M, Arbusow V, Maag KP, Gall C, Brandt T. Vestibular exercises improve central vestibulospinal compensation after vestibular neuritis. Neurology. 1998 Sep;51(3):838-44. Länk